SOCIALSKANDALEN I MARK

Snart kommer beslutet om fosterbarnen i Mark

1:36 min

På tisdag i nästa vecka ska socialförvaltningen i Mark besluta om framtiden för de två omhändertagna fosterbarnen som uppmärksammats så mycket det senaste året. Trots att en av landets ledande experter kallats in är utgången oviss.

På tisdag i nästa vecka kommer det slutliga beslutet. Då ska socialförvaltningen i Mark besluta om vad som ska hända med de två omhändertagna fosterbarnen - barn som med tiden blivit en symbol för de omfattande felaktigheter som uppdagats inom socialtjänsten i Mark.

Inför beslutet har man bland annat anlitat Anders Broberg - professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet och en av landets främsta experter på området.
Men inte heller han har kunnat säga vad som är rätt eller fel, säger Per-Olof Hermansson, kristdemokratisk ordförande i socialnämnden i Mark.

– Det kan han inte, inte på rak svenska, men däremot har han lagt pusselbitar och benat ut situationen för mig så att det finns ett sammanhang där man förstår hur man kan besluta. Man kan i princip besluta åt båda hållen.

Professor Anders Broberg är expert på anknytningsteori, som enkelt uttryckt handlar om betydelsen av nära känslomässiga relationer och vad som avgör var små barn kan känna sig säkra och trygga.

Nu är alla utredningar gjorda som ska ligga till grund för var barnen ska växa upp - i det familjehem de bor i idag, eller i det tidigare fosterhemmet där de växte upp.

– Jag är trygg i att kunna fatta beslut på det underlag vi har, säger Per-Olof Hermansson.

Han vill idag inte närmare gå in på Anders Brobergs utredning. I princip verkar det som om nämnden har bestämt sig, men det ligger juridiska hinder i vägen.

– Enligt lag får vi inte ta beslut utan att kommunicera med den biologiska mamman.

Men det är ett alternativ att de får flytta tillbaka till den familj där de växte upp?

– Ja, det är ett alternativ.

I förra veckan träffade man också den fosterfamilj som blev från fråntagna barnen under dramatiska förhållanden, och som varit mycket kritiska till kommunens agerande.
Man är nu inne i en försoningsprocess med familjen.

– Det kommer självklart bli så att vi måste ha en fungerande relation mellan kommunen och dem som familjehem, det måste finnas spelregler.

Att stridsyxan läggs ned?

– Ja det är ju ett av kraven som är en förutsättning för att det ska fungera - att det inte finns någon strid, avslutar socialnämndens ordförande Per-Olof Hermansson (KD).