SEXUELLA ÖVERGREPP

Sexövergrepp mot barn svåra att bevisa

1:42 min

De flesta utredningar om sexuella övergrepp mot barn läggs ned - i brist på bevis. En som varit i den här situationen i Sjuhärad är mamman Lena. Två av hennes barn berättade att de utsatts för sexuella övergrepp av Lenas tidigare sambo.

P4 Sjuhärad har gått igenom polisens statistik om utredningar som gäller övergrepp mot barn, där misstänkte förövaren är någon i familjen eller på annat sätt närstående. Av 33 utredningar de senaste två åren har 27 lagts ned. Utredaren Ulf Strömbom har lång erfarenhet av sådana här utredningar. Han säger att de här brotten är svåra att bevisa:

– En svårighet är naturligtvis om barnet är litet och inte har språket att förklara.

Ord står ofta mot ord, samtidigt som övrig bevisning saknas, säger Ulf Strömbom. Och på senare tid har det blivit än svårare, då två domar i Högsta domstolen har slagit fast att det krävs ytterligare bevisning:

– Det räcker inte med bara barnens berättelse utan någon annna bevisning. Och det finns det sällan i de här ärendena.

För mamman Lena och hennes barn kom beskedet att utredningen lags ned en chock:

– Jag fick beskedet på posten.