MARK

Äldreministern om Lindäng: "det ska inte få hända"

1:28 min

Äldreminister Maria Larsson kommenterar nu skandalen på Lindängs äldreboende i Skene. Enligt henne är bättre tillsyn och skarpare lagstiftning på gång.

Nyheterna har tidigare berättat om missförhållandena på Lindängs äldreboende i Skene. På avdelning 3 har äldre både förnedrats och trakasserats av personalen, och inom arbetsgruppen har det varit stora samarbetsproblem.

Trots att personal flera gånger slagit larm var det först när en sommarvikarie skrev en insändare som något gjordes åt situationen.

– Det ska inte hända. Äldre ska kunna känna sig säkra på att få en trygg , varm och kärleksfull omvårdnad, säger äldreminister Maria Larsson (KD).

Alltså långt ifrån den behandling som äldre blev utsatta för på Lindängs äldreboende i Skene där bemötandet var arrogant och hanteringen hårdhänt.

Maria Larsson säger att ansvaret ytterst faller på kommunen, men att ett stort förändringsarbete pågår från regeringshåll.
Det innefattar utbildning av personal, ökad tillsyn och skärpt lagstiftning som från och med första juli tvingar alla att anmäla inte bara allvarliga fel, utan alla fel.

– Jag har gjort lagstiftningen, och det är väldigt mycket saker vi riggat för att det ska ske förbättringar.

Men samtidigt dyker ju sådana här saker upp gång på gång. När ska vi se en bättring?

– Jag kan säga att väldigt mycket blivit bättre under de 5 åren (som alliansen styrt Sverige), och det är också vad de älde själva säger.

Men det här kan väl inte vara acceptabelt?

– Det är absolut inte acceptabelt! Men, den mänsliga faktorn finns i den här typen av verksamheter. Det gör att man hela tiden måste idebntifiera brister, jobba med förändringar och ha ett bra ledarskap, säger äldreminister Maria Larsson (KD).

Erik Bergström
erik.bergstrom@sr.se