MARK

Brand i elskåp rökfyllde villa

En större villa i Fritsla i Marks kommun fick rökskador efter en mindre brand på lördagseftermiddagen. Brandorsaken var troligen ett kortslutet elskåp.

Branden startade vid ett elskåp strax innan fem, troligen på grund av en kortslutning. Dock kunde de få lågorna snabbt släckas.

Ingen skadades, men det blev rökskador i hela huset.