NY GRANSKNING

Polisen väljer bort inbrotten

Trots ny kraftfull lagstiftning är polisen år efter år lika usel på att gripa inbrottstjuvar. Sveriges Radios "Kaliber" visar på en uppgiven poliskår som bara löste fyra procent av de anmälda bostadsinbrotten förra året.

En anledning till polisens dåliga resultat är helt enkelt att bostadsinbrott prioriteras lågt. Om polisen skulle lägga mer tid på inbrottsfallen, skulle antagligen fler fall också lösas.

– Så är det sannolikt, men det är alltså en prioritering. Då får vi avstå från något annat, säger Västra götalands länspolismästare Ingmar Johansson.

DNA skulle lösa allt
Under 1990-talet började uppklarningssiffrorna för bostadsinbrott att dala. I början av 2000-talet beslutade därför Rikspolisesstyrelsen att det behövde tas krafttag mot bostadsinbrotten, och en ny arbetsmetodik infördes.
Dessutom röstade riksdagen 2005 genom en lagändring, som innebar att alla som misstänks för ett brott tvingas lämna DNA-prov.

Men varken polisens nya arbetsmetodik eller DNA-registret har hjälpt. Uppklarningsprocenten på bostadsinbrott ligger år efter år kvar på runt 4 - 5 procent.

Fallen läggs ner omedelbart
Programmet Kalibers granskning visar att polisen ofta tidigt lägger ner förundersökningar om anmälda inbrott.
Kaliber begärde ut samtliga inbrottsanmälningar som gjorts under två slumpvis utvalda datum förra året, och det visade sig att polisen i Västra Götaland de två dagarna la ner 7 av 16 fall - bara några timmar efter att anmälningarna kommit in.

Jerzy Sarnecki är proffessor i kriminologi. Han menar att polisen helt enkelt har slutat anstränga sig för att lösa inbrotten.

– Jag tror inte man kan hävda annat. Uppklarningsprocent på 4-5 procent på den typen av brott... Man kan väl säga att man gett upp.