BORÅS

Saltemad ska kameraövervakas

Personal och besökare på Saltemads camping i Borås har blivit hotade och överfallna. Och grindar och bommar har saboterats. Enligt företaget är det bara en tidsfråga innan något mer händer. Därför har djurparken nu fått tillstånd av länsstyrelsen att sätta upp tre övervakningskameror vid receptionen och in- och utfarten till campingplatsen.