BOLLEBYGD

Gravid kvinna vann viktig strid- tunga lyft ger rätt till stöd

1:23 min

Kvinnor med tunga lyft i sitt arbete har rätt till havandeskapspenning. Det har Högsta Förvaltningsdomstolen nu slagit fast. Domen - som nu blir vägledande - gäller bland andra Jenny Sandsjö i Bollebygd som fått rätt efter drygt två års kamp i en rad instanser.

Det är två kvinnor i Västsverige som nu fått rätt till havandeskapspenning i högsta instans, Högsta Förvaltningsdomstolen. En av dessa är Jenny Sandsjö från Bollebygd, som arbetar hon på en utomhusförskola, en naturförskola där hon tvingas till tunga lyft. Barnens utrustning ska transporteras, barn ska lyftas och blöjor bytas på småttingar som ligger på marken. Och inga hjälpmedel eller teknisk utrustning finns till hands.

Gravid i åttaonde månaden orkade hon inte längre med jobbet och ansökte hos försäkringskassan om havandeskapspenning - men fick nej. Ett nej som baserade sej på att barnskötare vanligtvis inte beviljas sån ersättning. Men Jenny Sandsjö överklagade och ärendet har sen gått via länsrätt och kammarrätt innan Regeringsrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen, som det nu heter, till sist beviljade prövningstillstånd. Något som är ytterst ovanligt, eftersom utslagen blir vägledande i framtiden.

Prövningen är nu klar och högsta instans har sagt sitt - och både Jenny Sandsjö och en kvinna från Göteborg som arbetar som utesäljare, får nu i efterhand rätt till havandeskapspenning.

I domen för Jenny Sandsjö slås fast att bedömningar inte generellt kan baseras pål tidigare domar som nekat barnskötare och förskollärare ersättning.

Därmed ska domstolarna inte pröva utifrån vilket yrke personen har utan göra en individuell prövning i varje enskilt fall.

Och domstolen konstaterar att för Jenny Sandsjös del handlar det om tunga och besvärliga lyft, obekväma arbetsställningar och ensidig belastning - och därmed rätt till havandeskapspenning.

Själv jublar hon över domen.