SOCIALSKANDALEN

Fosterbarnen får komma tillbaka

1:57 min

De två fosterbarn som omplacerades hösten 2009 ska tilbaka till sin fosterfamilj. Det beslutade socialnämnden i Marks kommun efter fem timmars sammanträde.  Men det var en oenig nämnd som fattade beslutet. Fostermammans kamp kan nu få påverkan ända upp i riksdagen.

Majoriteten vill återförena barnen

Socialnämnden ansåg att det bästa för barnen var att återförena dem med sin ursprungliga fosterfamilj, där de alltså vuxit upp. I dagsläget har barnen varit ifrån fosterfamiljen i drygt ett och ett halvt år.

Enligt Per-Olof Hermansson, KD och ordförande var det en svår avvägning men att han till slut ansåg att det bästa för barnen var att komma tillbaka till fosterhemmet.

– Efter den expert på anknytning som vi anlitat, professor Brobergs analys av barnens viktiga anknytning till sin ursprungliga fosterfamilj så var det en viktig pusselbit, säger Hermansson.

Hermansson menar att det nu är viktigt att samarbetet med kommunen och fosterfamiljen fungerar så att samarbetet med både den biologiska mamman och den nya fosterfamiljen kan löpa friktionsfritt.

S och V är inte överens
Socialdemokraterna och vänsterpartiet drog en annan slutsats av materialet och det var att de skulle bo kvar i den fosterfamilj de bott i knappt ett år. Den ursprungliga fosterfamiljen hade de båda barnen levt från spädbarnsålder i fyra år.

De partier som var för en återförening var Marks Oberoende Demokrater, Markbygdspartiet och allianspartierna.

Socialnämnden började sitt möte klockan 15 och det kom att ta över fem timmar innan man var klara.

Nämnden smet, ville inte svara på frågor
När mötet var slut så smet hela nämnden ut en bakväg för att slippa prata med de journalister som fanns på plats för att bevaka mötet. Bara ordföranden, vice ordföranden och socialchefen kom ut genom  dörren till sammanträdesrummet.

Den biologiska mamman fick träffa nämnden för att ge sin bild av situationen. Hennes uppfattning är att hon är bäst lämpad att ta hand om barnen. Tillsammans med sitt juridiska ombud skulle hon få träffa nämnden i femton minuter men det blev en drygt timme. Hon togs in genom en annan ingång till mötet och undvek därigenom det stora pressuppbåd som satt och väntade på att mötet skulle ta slut.

Nämnden hade två olika förslag att ta ställning till. Det fanns alltså inget klart tjänstemannaförslag. De ena förslaget gick ut på att de två barnen skulle stanna i det nuvarande fosterhemmet, där de varit i knappt ett år. Det andra förslaget innebar att de skulle komma tillbaka till det fosterhem som de vistats i de första fyra åren av sina liv men som Marks kommun tog ifrån dem.

Det tar tid att flytta....
Egentligen skulle socialnämnden meddelat sitt besked redan för två månader sedan men då ville man inte ta beslut eftersom man inte ansåg att man hade tillräckligt underlag. De två så kallde superkonsulter som kommunen anlitat hade till exempel inte frågat barnen vad de vill.

Barnen kan tidigast återförenas med sin ursprungliga fosterfamilj om tre veckor men ärendet kan överklagas och då är det ovisst när en återförening kan äga rum.