Borås

Ny konstgräsplan vid Borås Arena

Borås nästa fullstora fotbollsplan med konstgräs kommer att läggas bakom Borås Arena och vintertid värmas upp med spillvärme från Borås Ishall. Redan nu till vintern kan den stå klar.

Förslaget väntas antas av Borås fritidsnämnd om två veckor (31/5) och kommunstyrelsen väntas så småningom godkänna.

Planen, som ska förses med belysning och en läktare för 200 personer ska byggas av Elfsborgsägda Borås Arena AB till en kostnad av 9,3 miljoner.

Planen ska sen hyras till kommunen och för skattebetalarna väntas kostnaden bli 1,4 miljoner per år.

– Om inte vintern kommer för tidigt så hoppas vi att den nya konstgräsplanen ska vara klar att tas i bruk redan nu till vintern, säger Fritidskontorets tf chef, Susanne Carlsson.