REGIONEN

Regionen lever inte upp till lagens krav

1:18 min

Västra Götalandsregionen lever inte upp till lagens krav på allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Det framgår av den granskning som DO har nyligen genomfört i tio utvalda landsting.

– Västra Götaland måste visa att den har tydligare beredskapsplan om det inträffar trakasserier. Regionen måste ha en definition och exempel på vad som kan vara ett trakasserande beteende när det handlar om exempelvis etniska trakasserier. Sedan handlar det också om att om man har en sådan beredskapsplan så måste den också vara känd inom hela organisationen och man måste se till att alla arbetstagare känner till att den finns och kanske utbilda chefer.

Och så är inte fallet?

– Nej, där har vi begärt en komplettering från Västra Götaland.

Västra Götaland är varken bättre eller sämre än de övriga nio landsting som nyss granskades av DO.

– Alla tio landsting i den här granskningen kommer att behöva komplettera.

Vad det ett förväntat resultat?

– Ja det var ett förväntat resultat. Vi har genomfört granskningar tidigare under JÄMO och tyvärr så ser det ofta ut så här att många arbetsgivare har brister i sitt aktiva åtgärdsarbete när vi kommit och granskat.

Frågan är vad har DO har för makt medel för att se till att arbetet mot diskriminering tas på allvar.

– Om man ska prata maktmedel så är det ju så att vi utifrån diskrimineringslagen har en möjlighet att göra ett tillsyn och granska det förebyggande arbetet som arbetsgivaren ska ha och är det så att den inte lever upp till lagens krav då begär vi kompletteringar på det här sättet.

– Sedan kan vi även kalla till överläggning, det betyder att vi har ett möte här på DO:s kontor då förtydligar vi mer var deras arbete brister och har de inte åtgärdat de bristerna efter den överläggningen då kan vi gå till Nämnden mot Diskriminering och begära ett vitesföreläggande.

Maria Wendehög
maria.wendehög@sr.se