SJUHÄRAD

Sjuhäradsbygden får nytt barnhus

1:30 min

Efter flera års utredning står det nu klart att Sjuhärad kommer att få ett så kallat Barnhus. Syftet är att samla alla kompetenser, polis, åklagare och socialstjänst, som utreder allvarliga brott mot barn.

Förhoppningen är att verksamheten ska vara igång 1 januari nästa år.

Mamman Lena, vars barn utsattes för sexuella övergrepp, ser flera fördelar med ett Barnhus:

– Att man kan få hjälpen där då, både för barnen som varit utsatta och hela familjen för det drabbar hela familjen, säger mamman Lena vars barn utsattes för sexuella övergrepp för några år sedan.

Barnhus finns på flera håll i landet redan idag, bland annat Göteborg och Malmö. Och ett i Sjuhärad har varit på gång i flera år. Hittills har det saknats pengar men nu är kommunerna överens. Förutom Sjuhärad ska även Alingsås, Lerum och Varberg hjälpas åt att bekosta Barnhuset. Tanken är alltså att samla de personer som arbetar med att utreda och stötta barn - som utsatts för allvarliga brott - under ett och samma tak.

Ulf Strömbom, vid polisen i Borås, som arbetat länge med att utreda sexuella övergrepp mot barn - välkomnar satsningen, den är efterlängtad, säger han.

– Just att barnet är på en plats och att de olika professionerna kommer dit, så att barnet inte behöver förflytta sig. Det har visat sig vara bättre för barnen, eftersom de känner sig mer trygga.

En granskning som P4 Sjuhärad gjort visar att de flesta utredningar om sexuella övergrepp mot barn i Sjuhärad läggs ned - i brist på bevis.

Ulf Strömbom tror att ett Barnhus kan leda till fler fällande domar:

– Man kan hoppas det.