BORÅS

Chockhöjda p-avgifter för kommunanställda

1:32 min

Kommunanställda i Borås blir av med sina parkeringstillstånd. Det blir konsekvensen av den granskning som Skatteverket gjort av de kommunanställdas parkeringsförmåner. Kommunen måste ta marknadsmässiga priser för p-platserna.

Beslutet gäller både dem som idag betalar 60 kronor i månaden för sitt parkeringstillstånd och dem som får kostnadsfria parkeringstillstånd, bland annat anställda vid Borås stads gymnasieskolor.

– Det betyder att det blir lika för alla oavsett om du är besökare eller arbetar på kommunen, säger Lars Nordin, chef på lokalförsörjningskontoret i Borås.

Kommunanställda i Borås har alltför förmånliga parkeringstillstånd, det har Skatteverket konstaterat. I många fall betalar kommunanställda 60 kronor i månaden för parkeringstillstånd som i själva verket har ett värde på flera hundra kronor i månaden.

Skatteverkets krav på att Borås stad ska ta ut marknadsmässiga priser för parkeringstillstånden gör att Borås stad inte längre tycker att det är meningsfullt att ha egna parkeringar för de anställda eller erbjuda parkeringskort.

Konsekvensen blir nu att Borås stad väljer att helt sluta erbjuda personalparkeringar. I de fall de fall parkeringarna ligger på Borås stads egen mark, så kommer parkeringarna från den 1 juni att överlåtas åt det kommunala parkeringsbolaget, som då får förvalta de platserna och införa marknadsmässiga avgifter.

Det innebär också att till exempel anställda vid de centralt belägna kommunala gymnasieskolorna, som idag kan parkera gratis intill skolorna, i fortsättningen antagligen kommer att få betala parkeringsavgifter.

– Det blir samma regler där, säger Lars Nordin.

Kommunstyrelsen väntas fatta det här beslutet på måndag.