BORÅS

Skattesmäll för Borås stad på 4,5 miljoner

1:45 min

Borås stad åker på en skattesmäll på 4,5 miljoner kronor. Det står klart när Skatteverkets granskning av de kommunanställdas löneförmåner nu är färdig.

Det har tidigare varit känt att det väntade stora extraavgifter för de studieresor som äldreomsorgspersonal i Brämhult gjort under flera år och som Skatteverket har underkänt. Nu visar det sig att Borås stad drabbas av en miljonsmäll också för att kommunanställda har fått parkera för billigt.

– Det är flera olika saker som gör att vi påförs extraskatt, säger finanschef Martin Jakobsson.

Borås stad har nu tre veckor på sig att yttra sig om Skatteverkets krav, men Martin Jakobsson säger att man troligen kommer att acceptera samtliga krav.

Bara billiga p-platser till kommunanställda kostar Borås stad 1,2 miljoner kronor.

Det var efter P4 Sjuhärads avslöjande i höstas att det man inom äldreomsorgen i Brämhult kallade studieresor för personalen, i själva verket mer liknade rena nöjesresor, som Skatteverket inledde den granskning som nu är färdig. Och Skatteverket kräver alltså Borås stad på totalt 3 miljoner kronor i extra arbetsgivaravgifter, moms och skattetillägg.

Som vi berättade igår så kommer Skatteverkets kritik gällande de kommunanställdas parkeringsförmåner dessutom att leda till att Borås stad från och med den 1 juni i år inte längre kommer att erbjuda sina anställda personalparkeringar eller parkeringstillstånd.

När det gäller de underkända studieresorna, så har Borås stad dessutom beslutat att kompensera de omkring 300 anställda som blivit förmånsbeskattade i efterhand. En kostnad för Borås stad på ytterligare 1,5 miljoner kronor. Totalt alltså 4,5 miljoner kronor - på grund av att skattereglerna inte har följts.

– Det är inte acceptabelt och vi måste se över sådana här saker så att vi följer gällande regler, säger finanschef Martin Jakobsson igen.