Vikariesituationen är bra inför sommaren på SÄS

1:38 min

Personaläget på SÄS, södra Älvsborgs sjukhus, inför sommaren ser bra ut. Situationen är betydligt bättre än föregående år menar Monica Hjelmgren som är tillförordnad personalchef på SÄS.

Snart nalkas sommaren och därmed även semestertider - något som brukar skapa problem för sjukvården som måste täcka upp med vikarier och extrapersonal.

Men på SÄS, södra Älvsborgs sjukhus, ser läget hyggligt ut idag och just nu finns ingen större anledning till oro. Det säger Monica Hjelmgren som är tillförordnad personalchef på SÄS.

– Situationen är bättre i år än föregående år, säger Monica Hjelmgren, tillförordnad personalchef på SÄS.

Läget är ljusare än ifjol även om det finns problem på vissa håll. Vid den här tiden förra året fattades personal till runt 2000 arbetspass- motsvarande siffra för någon vecka sen var ett tusen pass.

och några drastisktiska försämringar i öppethållande eller antalet vårdplatser ska det inte bli. Men för patienter som kommer akut lär det bli fortsatt lång väntan på vård.

– Det som varit svårt är att hitta sjuksköterskor med specialistutbildning. Det är ju ingen som går arbetslös som har specialistkompetens, säger Monica Hjlemgren.