MARK

Moderat toppolitiker stoppade beslut

1:03 min

Det moderata kommunalrådet Margareta Lövgren har stoppat  planarbetet för att möjliggöra en ny affär i Öxabäck. Utan att informera kommunstyrelsen stoppade hon planen och får nu stark kritik av Pelle Pellby, socialdemokratiskt komunalråd som betecknar det som huvudlöst.

Ett beslut i Marks kommun hotar att stoppa byggandet av en ny affär i Öxabäck.

ICA vill bygga och bygdelaget i Öxabäck villl ha en ny affär men det moderata kommunalrådet Margareta Lövgren har stoppat planen och beslutat att den skall vara vilande.

Trots beslut i kommunstyrelsen att en plan ska tas fram så tog Margareta Lövgren kontakt med plan och byggnadsnämnden och gav besked att planerna skulle vila

Det socialdemokratiska kommunalrådet Pelle Pellby är mycket kritisk.

– Det är huvudlöst, man gör helt enkelt inte så här. Jag förutsätter att hon korrigerar sitt beslut, säger Pellby.

– Jag har inte stoppat några planer. Däremot har jag haft en diskussion med plan- och bygg om vilka arbeten man ska prioritera och då har Öxabäcksplanerna varit något som just nu kan prioriteras ner eftersom det finns andra saker, säger Lövgren.