Beslutet om fosterbarnen överklagat

Beslutet att de två fosterbarnen som omhändertogs av Marks kommun, ska få komma tillbaka till fosterfamiljen där de tillbringade sina första år, är överklagat. Det är den biologiska mamman som har överklagat beslutet.