NYA OMHÄNDERTAGANDET I MARK

Skolan skulle föra eleverna till en lägenhet - rektorn vägrade

Det omdiskuterade omhändertagandet fortsätter att engagera. Det visar sig nu att socialtjänsten ville att skolan skulle föra bort de tre syskonen utanför skolan till en lägenhet, något som skolan vägrade. Vice ordföranden i sociala utskottet försvarar dock både beslutet och genomförandet.

Det var i går torsdag som vice ordföranden i sociala utskottet, Tommy Karlsryd (S), beslutade om ett omedelbart omhändertagande av tre barn. Beslutet togs trots att ordföranden Mia Magné (C), som är den som ligger först i delegationsordningen, hade sagt ett tydligt nej över telefon. Karlsryd och socialtjänsten menar att han var på plats och att han därför skulle ta beslutet, och att Magné erbjöd sig att åka ner var inte tillräckligt.

Mia Magné menar att det faktum att socialtjänsten och vice ordföranden Karlsryd struntade i hennes nej strider mot lagen, något som också bekräftats av kommunens jurist och av Sveriges kommuner och landsting.

Magné säger till P4 Sjuhärad att hon är fruktansvärt arg över socialtjänstens agerande, och säger att det sista Marks kommun behöver är ännu ett lagvidrigt handlande av socialtjänsten.

Hon har nu kontaktat högsta ledningen i kommunen för att se över socialtjänstens, som hon anser, regelvidriga sätt att sköta ärendet på.