BORÅS

Kan få sin mors livmoder inopererad

1:30 min

En kvinna från Borås kan komma att få sin mammas livmoder genom en transplantatíon. De är två av tio par som för närvarande utreds, och blir det av blir de först i Sverige för ingreppet.

Professor Mats Brännström hoppas att den första livmodertransplantationen i Sverige kan genomföras våren 2012.

Han har själv forskat på området i över tio år, och hans grupp av kirurger och forskare har nu kommit så långt att man har 10 par av kvinnorsom ingår i urvalsgruppen, de flesta mor och dotter. Ett av paren kommer från Borås.

Han hoppas att minst hälften av paren ska bedömas kunna genomgå en transplantation med så små risker som möjligt.

– Egentligen var det en ung patient som jag opererade för livmodershalscancer som förslog att "kan man inte göra en transplantation? Jag har en äldre syster som skulle kunna ställa upp som donator", berättar Mats Brännström - professor i obstretik och gynekolog

Bara gjort en gång tidigare
Forskarna på Sahlgrenska har hittills gjort försök på flera djurarter, mus, råtta, får och apa, och nu, efter tio år har man uppnått de önskvärda resultaten. Djuren som genomgått transplantationer har fött ungar som mått bra.

Nu står forskargruppen redo att göra de första livmodertransplantationerna på människor i Sverige. Hittills har bara en sån här transplantation gjorts i världen, i Saudiarabien år 2000. Båda patienterna klarade själva operationen, men livmodern fungerade bara i 3 månader.

Forskning på internationell nivå
Nästa vår år 2012 kommer personal från Sahlgrenska i Göteborg att starta transplantationerna, tillsammans med kollegor från Spanien, USA och Australien.

Att detta medicinska genombrott sker i Sverige beror på flera saker, säger professor Mats Brännström.

– Det beror på en kombination av en bra forskargrupp där vi behärskar allt från djurexperiment och gynekologi, och att vi samarbetar med transplantationskirurgera på Sahlgrenska som är världsledande.