VÄSTRA GÖTALAND

Första regionfullmäktige idag

Idag hölls det första regionfullmäktige mötet efter omvalet. Två sjuhäradsbor tar plats som ordinarie ledamöter i regionsstyrelsen. Det är miljöpartisten Birgitta Losman från Bollebygd och Helen Eliasson sodialdemokrat från Borås.

Centerpartisten Cecilia Andersson från Borås blir ersättare i regionsstyrelsen.

Alla ledamöter
Regionfullmäktige valde Gert-Inge Andersson (S) till regionstyrelsens ordförande. Till vice ordförande valdes Johnny Magnusson (M).

Övriga ledamöter: Karin Engdahl (S), Leif Blomqvist (S), Helen Eliasson (S), Alex Bergström (S), Lena Hult (S), Birgitta Losman (MP), Sören Kviberg (V), Annika Tennström (M), Gunilla Levén (M), Martin Andreasson (M), Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (FP) och Monica Selin (KD).

Ersättare: Jan-Åke Simonsson (S), Frank Andersson (S), Anneli Stark (S), Kerstin Brunnström (S), Claes Redberg (S), Göran Larsson (MP), Ulrika Frick (MP), Anette Ternstedt (V), Elsie Benjaminsson (M), Lisbeth Sundén Andersson (M), Marit Hesse (M), Linn Brännström (M), Kristina Garpenholm (FP), Cecilia Andersson (C) och Conny Brännberg (KD).)