BORÅS

Riksväg 27 tidigareläggs

På en presskonferens idag berättades att riksväg 27 mellan Kråkered och Viared i Borås kommer byggas ut fem år tidigare än beräknat. Bygget startar om ett drygt år och om fyra år är allt klart.

Budgeten för projektet innebär att Borås, Svenljunga och Tranemo kommun går in och medfinansierar 104 miljoner.
Samma kommuner, men tillsammans med regionen är med och lånar ut den övriga delen på ungefär 300 miljoner till staten. Det här innebär att man står för räntekostnaden.

Förbindelsen gör att trafik mellan Göteborg och Småland-Blekinge inte behöver passera centrala Borås, och det underlättar pendling och företagsetableringar för Svenljunga och Tranemo.

Slipper rondellerna
Svenljungas kommunstyrelseordförande Eva Johansson var nöjd på presskonferensen i dag.

– För oss i Svenljunga gör det ju att vi får en mycket närmare och smidigare väg till Göteborg när vi slipper att köra in via Borås rondeller.

Byggstarten beräknas till hösten 2012, och vägen ska sedan stå klar våren 2015.

– Det är viktigt att vi får till stånd förbifart 27 tidigare än planerat eftersom det är en viktig infrastruktursatsning för hela Sjuhäradsområdet och Västra Götaland, säger kommunstyrelsens ordförande i Borås Ulf Olsson.

– För Borås del innebär det att vi slipper en del av den tunga trafiken som idag går genom staden, och att vi skapar ett antal områden som blir mycket intressanta som industrimark.

Regionen prioriterar 27:an
Leif Blomqvist är regionråd för socialdemokraterna och ansvarig för infrastrukturfrågor. Även han tycker att satsningen är vettig.

– Regionen är den som har ansvaret för att prioritera de regionala vägarna (där Rv 27 ingår), och för det har vi en del pengar som vi kan använda för att tidigarelägga projekt. Den pengapåsen prioriteras hårt, men då har vi kommit fram till att detta är det viktigaste att göra de närmaste åren.