SOCIALNÄMNDEN I MARK

Spricka i socialnämnden: hård kritik mot ledamöter

1:40 min

En kraftig spricka har öppnat sig i socialnämnden i Mark. Nämnden kritiserar sociala utskottet för deras omotiverade beslut i ett uppmärksammat omhändertagande av tre små barn.

Socialnämnden i Mark riktar allvarlig kritik mot sitt eget sociala utskott som tar beslut i individärenden.

Beslutet gäller de tre barn som under dramatiska förhållanden omhändertogs i början av sommaren - och sedan återfördes till sin familj tvärt emot vad förvaltningen föreslagit.

Socialnämndens ordförande, kristdemokraten Per-Olof Hermansson, saknar en motivering till beslutet.

– Det är anmärkningsvärt att utskottet inte har motiverat sitt beslut, säger socialnämndens ordförande i Mark, kristdemokraten Per-Olof Hermansson.

Sociala utskottet (Su) består av fem ledamöter och fem ersättare från socialnämnden. Utskottet har fått beslutsrätt i individärenden av socialnämnden, och det är ett sådant beslut som nu får kritik.

Inte beslutet i sig, - utan det faktum sociala utskottet inte motiverar varför man lät barnen komma tillbaka till sin biologiska familj, trots att utredningen om förhållandena inte var klar - och tvärt emot den utredning som förvaltningen gjort.

Protokollsanteckningen är en ovanlig markering och visar på en spricka inom socialnämnden om att en majoritet i socialnämnden ser allvarligt på att motiveringen saknas.

– Fattar man ett beslut som går emot utredarnas förslag så måste man motivera hur man tänkt, hur man ser på barnperspektivet, bland annat.., säger Hermansson.