BORÅS

Stor solcellsanläggning på Simonsland

1:28 min

Det blir en stor solcellsanläggning på Simonsland. Detta trots att det inte än lönsamt.
– Vi måste våga utveckla något som på sikt kan bli bra, säger Gunnar Peters, VD på Borås energi och miljö.

Solenergi är Borås energi och miljös nya satsning i konceptet att utveckla den fossilbränslefria kretsloppsstaden Borås.

Idag skrevs ett avtal med fastighetsbolaget Kanico om att bygga en solcellsanläggning på taket av Simonsland.

Renoveringen och ombyggnaden av Simonsland pågår för fullt och om två år ska bland andra Textilhögskolan flytta in i de gamla fabrikslokalerna.

– Det är en solcellsanläggning på 400 kvadratmeter, så den är stor, säger Kjell Berggren som är VD på Kanico.

Uppe på taket till de gamla fabrikslokalerna i Simonsland förbereds nu för installationen av solcellsanläggningen.

50 megawattimmar om året kommer den att producera, vilket motsvarar 70 procent av den el som kommer att gå åt till Textilhögskolans kylanläggning, har man räknat ut.

Satsningen är ett led i det kommunala energibolaget Borås energi och miljös strävan efter det fossilbränslefria samhället. Tidigare har bolaget satsat på framför allt fjärrvärme- och biogasproduktion - det här blir första solcellsanläggningen. Vi hör VD Gunnar Peters.

Tillsammans med SP och högskolan i Borås vill Borås energi och miljö vara med och utveckla solcellstekniken. Gunnar Peters hoppas att solcellsanläggningarna kommer att bli fler i Borås framöver.

 – Det är nytt för oss att producera el. Men en solcellsanläggning är i dag inte lönsam men vågar man inte fortsätta utveckla det här så når vi aldrig målet, säger Gunnar Peters, VD på Borås energi och miljö.