SJUKVÅRD

Brist på läkarsekreterare

1:32 min

Det befaras bli brist på läkarsekreterare på SÄS under de kommande åren. Det kan leda till att läkare får ägna mer tid åt administrativt arbete, tror Margareta Johnsson, chef för vårdadministrativ service på sjukhuset.

Idag gör både läkare och sjuksköterskor mycket administrativt arbete, och det är slöseri med resurser, menar Margareta Johnsson:

– Ja det tycker jag. Vi jobbar stenhårt för att ta hand om allt administrativt arbete, men nu kan vi inte det.

En tredjedel av läkarsekreterarna på Södra Älvsborgs Sjukhus går i pension inom tio år och det är dåligt med nyrekrytering. Det finns ingen utbildning i Borås för att bli läkarsekreterare, eller medicinsk sekreterare som det kallas på SÄS.

De orter där utbildningen finns har också brist på sekreterare så att få dem att börja i Borås är svårt, enligt Margareta Johnsson.

– En del arbetsuppgifter har vi redan nu fått omvandla till assistenttjänster, men om några år blir det besvärligt om vi inte får ett nytillskott.

Det har funnits läkarsekreterarutbilning i Borås tidigare, men tilltron till nya IT-system inom administrationen gjorde att man trodde läkarsekreterare skulle bli ett utrotningshotat yrke.

– Men behovet blev istället större på grund av tekniken, menar Margareta Johnsson. Vi ser ju att vi fått mer arbete att göra. Idag behöver man vara utbildad administratör och vi ska göra rätt saker.