SKOLA

Få psykologer ute på skolorna

1:34 min

Skolinspektionen har inlett en granskning av elevhälsan på 1000 skolor i alla landets kommuner. 200 inspektörer kommer att ringa runt till skolornas rektorer för att kontrollera om de klarar av att uppfylla kraven i den nya skollagen.

Den nya skollagen började gälla den 1 juli i år och den säger att alla skolor ska ha tillgång till skolläkare, kurator och psykolog. Den breda inspektion ska ge en bild av läget säger projektledaren Anna Rydin på Skolinspektionen.

Skulle skolinspektionens inventering visa att vissa skolor inte uppfyller lagens krav kommer det att följas upp senare.

– Om man inte redan nu skaffat sig en elevhälsorganisation som överensstämmer med kraven så följer man upp i den regelbundna tillsynen senare att man skaffat en organisation och att det finns tillgång till funktionerna, säger Anna Rydin.

En enkät som P4 gjorde i vintras där ett 20-tal rektorer svarade på frågor om elevhälsan, visade att flera skolor köper in tjänster vid behov eller har tillgång till en skolpsykolog som i vissa kommuner har ansvar för alla skolor med långa väntetider som följd.

Men lagens formulering, att det ska finnas tillgång till läkare, psykolog och kurator, säger inget om hur omfattande tillgången ska vara.