HERRLJUNGA

Dyster utveckling för skolan Herrljunga

1:28 min

Skolan i Herrjunga står inför stora besparingar nästa år med sämre lärartäthet och större barngrupper som följd. På ett sammanträde i går kväll bestämde sig en majoritet i utbildningsnämden för att begära tre miljoner kronor extra för att mildra konsekvenserna.

Kristdemokraten Ingemar Kihlström, ordförande i utbildningsnämnden i Herrljunga, ser dystert på utvecklingen.

– Det kommer ha stor påverkan på egentligen alla verksamheter från förskolan till gymnasienivå för att få en verksamhet inom den budgetram som vi blivit tilldelade i budgetarbetet.

Nu begär ni 3 miljoner extra, tror du att ni får det?

– Man får vara krass och inse att alla kommuner har en svår situation. Vi kan inte göra annat än att tala om vad vi vill ha i utbildningsnämnden för att nå en acceptabel nivå på verksamhet för 2012.

Men antingen ni får mer pengar eller inte så blir det neddragningar?

– Att det kommer ske anpassningar under 2012, det kommer det göra, sen är det oklart hur stora de kommer bli.

Med anpassningar innebär färre lärare och större barngrupper?

– Ja, det blir konsekvensen. Färre lärare i grundskolan och gymnasieskolan och om vi inte får tillskottet som vi önskar så kommer även barngrupperna att påverkas i förskolan.

I konsekvensbeskrivningen inför neddragningarnas har det talats om att 20 heltidstjänster måste bort nästa år. Och facket har varnat för att sjukskrivningarna kan komma att öka och att säkerheten för barnen hotas.

Riktigt så allvarligt tror inte Ingemar Kihlström att det blir. Men oavsett hur det går med de extra tre miljonerna så är neddragningarna mer omfattande än någonsin tidigare.

– Jag har ingen historiebild av att vi gjort så stora förändringar på så pass kort tid här i Herrljunga kommun inom utbildningsverksamheten, säger Ingemar Kihlström.