Sveriges Radio granskar lokalpolitikernas pensioner

Så här gjorde vi undersökningen

Sveriges Radios reporternätverk, med reportrar från alla P4 stationer och från Ekot, beslutade i våras att göra en granskning av visstidspensionerna bland lokala politiker. Alltså de politiker som finns närmast den vanlige P4-lyssnaren.

Vi visste ju att det här är ett hett ämne, eftersom reglerna för politikernas visstidspensioner av många upplevs som generösa, och att villkoren enligt lyssnare vi talat med ligger för långt ifrån det som gäller när en vanlige arbetstagare blir arbetslös.

Tanken var att kartlägga hur mycket pengar som betalats ut till kommun-, och landstingspolitiker i pensioner i hela landet, och att vi skulle publicera detta ett år efter valet 2010.

Så varje nätverksreporter har den senaste månaden haft kontakt med kommuner och landsting i sitt respektive upptagningsområde för att ta fram de uppgifter vi behövde, ett digert arbete, och allt har sen lagts in i en närmast gigantisk excelfil(datafil), där vi kunnat analysera hur det ser ut i olika geografiska områden, hur mycket som betalats ut till politiker i olika partier och andra relevanta fakta.

Nästa steg var att ta fram bra exempel på sådana före detta politiker som tar ut visstidspension, och göra våra intervjuer.

Sådana intervjuer med olika politiker har de senaste dagarna skickats mellan nätverksreportrarna, och några av dem kan idag avlyssnas dels i inslag i Ekot, dels i de lokala P4 stationernas sändningar. De kommer också att vara tillgängliga på webben.

Per Thyrén, reporter, SR Sörmland