BORÅS

Ny stadsdel bygger ihop Norrby med centrum

1:45 min

En helt ny stadsdel med plats för 3 500 boende.  En naturlig sammanlänkning av Norrby och stadens centrum. En attraktiv exploatering av de tomma ytorna på Nedre Norrby. Det visar en idéskiss som Borås Stad presenterade på onsdagen.

Idén har vuxit fram i den så kallade Borås samrådsarena, där näringslivet regelbundet möter politiker och tjänstemän från kommunen.  

Det handlar om området mellan Norrby och järnvägen, som länge haft en död hand över sig i väntan på Götalandsbanan. Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har studerat vilka ytor som blir över vid sidan av reservatet i kommunens järnvägsutredning och alltså kan användas redan nu.  

Målet är att med hjälp av dagens mångfald på Norrby med 100 nationaliteter bygga en levande och mångkulturell stadsdel med affärer, restauranger och 1 500 lägenheter. Tomas Rossing, samhällsbyggnadschef i Borås Stad, har tanken att låta kvarteren ritas av arkitekter från alla världsdelar.

- Det blir en ny stadsdel med influenser från hela världen - vi kan kalla det Världsstaden, döper Tomas Rossing.

I planerna ingår att gräva om Viskan. Den behöver flyttas för att Götalandsbanan ska kunna dyka ner i tunnel under Högskolan. På skisserna utnyttjas Viskans vattenspegel i sin nya sträckning genom området.

- Det visar på ett utmärkt sätt hur man kan använda Viskan för att höja kvaliteten hos ett bostadsområde, påpekar Borås kommunstyrelseordförande, Ulf Olsson (S).

Bostäderna skissas vända mot en grönskande innergård runt Viskan, butikslägen mot trafikleden Norrby långgata, ett höghus vid Centralbron och bullerdämpning på sidan mot den kommande Götalandsbanan.

 - Det finns också möjligheter att bygga om Norrby långgata till en esplanad längs det nya bostadsområdet, säger Tomas Rossing, som också framhåller hur det nya området kan binda samman Norrby med centrum via ett naturligt stråk genom Världsstaden och över järnvägen.

Både han och Ulf Olsson är tydliga med att påpeka att det än så länge bara handlar om idéskisser. Det finns idag varken några beslut, några plandokument eller några intressenter för att exploatera området.

 Men det finns väldiga möjligheter. 

- 1 500 lägenheter med närhet till Simonsland, till resecentrum, till Stora torget - det här är en unik möjlighet som Borås har, säger Tomas Rossing.