SJUKVÅRD

Krisgrupp ska se över ekonomin

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus tillsätter nu en politisk krisgrupp, som ska försöka komma till rätta med sjukhusets stora ekonomiska underskott.

Trots att en åtgärdsplan för att minska underskottet togs fram i våras, så visar delårsrapporten efter augusti inte på något förbättrat resultat utan sjukhuset väntas fortfarande gå back 170 miljoner kronor i år.

Den främsta anledningen till att åtgärdsplanen inte fått effekt är att vårdproduktionen vid sjukhuset har ökat med drygt 50 miljoner kronor i år, säger sjukhusdirektör Thomas Wallén i ett pressmeddelande.