Kunskapsskolan får utöka verksamheten

Skolinspektionen har beslutat att Kunskapsskolan får utökat tillstånd att driva grundskola i Borås. Det gäller grundskola för årskurserna fyra och fem. 

Sedan 2007 driver Kunskapsskolan grundskola i borås för årskurserna sex till nio.
Kunskapsskolan har uppgett att grundskolan ska ha 600 elever vid fullt utbyggd verksamhet. Man räknar med att starta årkurs 4-5 till höstterminen nästa år.