MARK

Skenande underskott i Marks socialnämnd

1:35 min

Det förväntade underskottet för socialnämnden i Marks kommun fortsätter att öka. Nu uppskattas det bli hela 37 miljoner kronor vid årets slut, och delvis kan det bero på att Försäkringskassan tolkar lagen annorlunda än förr.

Bland annat har kostnaderna för LSS eskalerat - vård av vissa människor med handikapp. En orsak till det är att försäkringskassan tillämpar reglerna om ersättning hårdare.

– Det har blivit striktare regler och det kostar oss 8 miljoner kronor extra, säger socialnämndens vice ordförande, socialdemokraten Anita Lomander.

Miljonrullning i socialnämden
För en månad sedan var socialnämndns förväntade underskott vid årets slut 25 miljoner kronor. Nu är det uppe i 37!

Personalkostnaderna vid familjeenheten har ökat, liksom försörjningsstödet. Institutionsvården för barn och unga har ökat kraftigt, liksom LSS-stödet. Det beror inte minst på att försäkringskassan har börjat tolka reglerna för personliga assistenten mycket hårdare.

– När inte Försäkringskassan tar ansvar så blir det vi som tar ansvar i stället, säger Anita Lomander är mycket kritisk till de nya hårdare reglerna.

Hårdare hållning efter domar
På Försäkringskassan i Stockholm förklarar man att deras nya hållning kommer efter flera domar i Kammarrätterna och Regeringsrätten.

– De här domarna har haft väldigt mycket betydelse, och framförallt handlar det om måltiderna. Nu får man inte räkna in lika mycket tid runt måltiderna som förr, säger Susanne Movérare - försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

– Kommer man då inte upp till 20 timmar (per vecka med hjälp med de grundläggande behoven) är det inte Försäkringskassan som ska stå för ersättningen, då är det kommunens ansvar.