Böter för lantbrukare i Mark

En lantbrukare i 70-årsåldern i Mark har dömts i Borås tingsrätt för att han trots djurförbud fortsatt att ha djur på sin gård.

Enligt miljökontoret vanvårdade mannen sina djur och länsstyrelsen utfärdade ett djurförbud mot honom 2009. Två månader senare hade han fortfarande djur på gården.

Tingsrätten anser inte att djuren vanvårdades då men eftersom han bröt mot förbudet får han nu ändå 30 dagsböter, totalt 1500 kronor, för brott mot djurskyddslagen.