Problem med sjukhuskläder i Västra Götaland

Sjukvårdsanställda i Västra Götaland som vårdar infektionskänsliga patienter tvingas bära samma kläder flera dagar i rad.

Detta sedan Tvätteriet i Alingsås, som tvättar vårdanställdas kläder, inte klarat att hålla leveranserna, det skriver Göteborgsposten.

Problemen har uppstått efter sommaren.

Enligt socialstyreslens föreskrifter ska personal inom vården byta kläder dagligen på grund av smittorisken.

I helgen skall ett 90-tal antällda på Tvätteriet i Alingsås jobba övertiden för att försöka komma i kapp.