Skaraborg

Poliser - sällan inför rätta

1:10 min

Antalet anmälningar från allmänheten mot poliser i Västra Götaland är hittills i år 428 stycken. Men bara ett fåtal av anmälningarna hamnar hos åklagare.  Internutredningsenheten i Göteborg som utreder händelser där poliser blir anmälda har hittills i år endast lämnat 25 stycken vidare till åklagare.

Björn Ericsson, överåklagare på riksenheten för polismål, menar att en del anmälningar inte är värda att utreda.

– Anmälningarna rör ibland fall där det inte ens handlar om något brott. Ibland handlar det om personer som anmäler gång på gång. Men det finns också allvarliga fall då man måste agera.

Det handlar om exempelvis misshandel, olaga hot, diskriminering och tjänstefel. De har prövats av åklagare, som ansett att utredning eller åtal vore lönlöst.

Inget brott
I de flesta fall är förklaringen att det som står i anmälan inte handlar om något brott.

Sedan årsskiftet är det nya förutsättningar för hur polisen utreder brott inom kåren. Regeringen ville skilja internutredningsverksamheten från den myndighet där poliserna i fråga är anställda, och det finns nu en separat polisutredningsenhet, organiserad under Rikspolisstyrelsen.

Någon förändring när det gäller hur många poliser som lagförts har det inte blivit, trots att många ärenden numera kan skrivas av tidigare, säger Björn Ericsson.

– De ligger ganska konstant. Att vi har en 40-50 domar per år. Vi gör alla fel på våra jobb ibland och det kan ju inte alltid bli så att det leder till åtal.

När det gäller anmälningar mot poliser i Västra Götaland och Halland så har 94 procent inte lett till något åtal hittills i år.

I hela landet har nära 99 procent av anmälningarna inte till lett något åtal i år. Skillnaden beror på att ett antal ärenden skrivs av redan innan de hamnar på någon utredningsort.