Fakta om plötsligt hjärtstopp

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, men bara 500 av dem överlever.

Hjärtat stannar.
Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Varje minut räknas.
Insatser under de första minuterna är livsviktiga. Hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker.
En hjärtstartare sänder elektriska chocker för att få hjärtat att börja slå igen. En hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Fyra av tio kan ingripa.
Bara 44 procent av svenskarna tycker sig ha tillräckliga kunskaper i hjärt-lungräddning för att kunna ingripa i ett akut läge. 28 procent kan överhuvudtaget inte utföra hjärt-lungräddning. Det visade en Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden lät genomföra 2009.

Många frågetecken.
Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.

Symbol visar vägen.
Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Sök hjärtstartare på nätet.
På Eniro.se kan man i förebyggande syfte söka efter närmaste hjärtstartare. Eftersom tiden är avgörande är det viktigt att snabbt få tillgång till hjärtstartare.