Västtrafik varnar DSBFirst

Västtrafik har gett DSBFirst Väst en varning för de kvalitetsbrister som fortfarande finns i driften av region- och pendeltågen som körs på uppdrag av Västtrafik.

Efter upprepade problem i tågtrafiken har Västtrafik genomfört en revision av DSBFirst Västs verksamhet. Den har visat på stora brister när det gäller planering, drift och uppföljning.  

Enligt Västtrafiks vd Lars Backström, är det inte acceptabelt att DSBFirst Väst inte levererar den kvalitet som de har lovat och som är ett tydligt krav i avtalet. DSBFirst Väst har nu 60 dagar på sig att åtgärda bristerna.  

– Det förtroende som vi vill att våra kunder ska känna för oss bygger på att våra avtal följs. Om detta inte sker på ett tillfredsställande sätt kan det i förlängningen leda till en uppsägning av avtalet. När tidsfristen löpt ut kommer Västtrafik att göra ytterligare en granskning för att kontrollera att de kvalitetsbrister som Västtrafik pekat ut blivit åtgärdade, skriver Västtrafik i ett pressmeddelande.  

– Det återstår nu att se om DSBFirst Väst har intresse och resurser att leva upp till sina åtaganden. Det måste ge resultat snabbt - våra kunders tålamod tryter, säger Lars Backström.