BORÅS

Delade meningar om miljardinvestering

1:35 min

Beslutsunderlaget är bristfälligt för den rekorddyra investering i ett kraftvärmeverk på Sobacken utanför Borås. Det tycker Anna Svalander (FP). Kritiken tillbakavisas av kommunalrådet Ulf Olsson (S) som menar att satsningen kommer att ge ett överskott

På onsdag ska kommunstyrelsen i Borås fatta beslut om att gå vidare med planerna på ett nytt kraftvärmeverk på Sobacken utanför Borås.

Den totala investeringen är på 2,4 miljarder kronor, sex gånger så stor som Borås näst största investering hittills.

Anna Svalander (FP) tycker att kommunen låter miljonerna rulla alldeles för frikostigt när det gäller det nya kraftvärmeverket för fjärrvärme, jämfört med behovet av satsningar på exempelvis skolan.

– Det är bättre att satsa på det som är billigare, med bäst lönsamhetskalkyl, än att betala en massa extra för att gräva leningar, säger hon. Det kostar 200 till 300 miljoner när vi inte ens kan investera 20 miljoner i förskola och barnomsorg. Jag tycker det är fel prioriterat.

Att bygga det nya verket på Sobacken, som ju är förslaget från Borås Energi- och miljö, istället för att ersätta det nuvarande på Pantängen/Norrby blir ett par hundra miljoner kronor dyrare, eftersom man då måste dra ledningar från Sobacken till ackumulatortanken på Norrby.

Svalander ser hellre att man ersätter det gamla verket på Norrby, speciellt som man inte vet behovet av fjärrvärme framöver. Hon tycker att Borås Energi- och miljös utredning bygger alldeles för mycket på antaganden.

– Den senaste kalkylen bygger på att om man flyttar pannorna från det här pyttelilla industriområdet på Pantängen, så frigörs det mark så att det kan flytta in 5000 arbeten och 10 000 nya boråsare som ska komma hit och betala skatt.

– Det är ju bara gissningar som man bygger in i sin kalkyl. Det tycker jag är att luras.

Men planerna på att bygga ett kraftvärmeverk och reningsverk i Borås för 2,4 miljarder är välgrundade. Det hävdar kommunalrådet Ulf Olsson (S), som därmed tillbakavisar den kritik som Anna Svalander framför.

Ulf Olsson menar att marginalerna är så stora att satsningen blir lönsam oavsett om antagandena i kalkylerna är tilltagna i överkant - vilket han för övrigt inte anser att de är.

– Vissa delar av kalkylerna är snarare i underkant, säger Ulf Olsson. Så genom den här investeringen så får vi stora överskott för Borås Energi och Miljö.

Anna Svalander vill fortsätta bygga på Pantängen vid Norrby eftersom det blir ett par hundra miljoner billigare. Det tycker Ulf Olsson är en ohederlig kritik.

– Därför att man ställer den här investeringen mot en investering på skola och barnomsorg, förklarar Ulf Olsson. Och det gör man trots att investeringen ger ett överskott. Snarare är det så att om man inte genomför investeringen då blir det tuffare att klara välfärdens behov.