BRÖSTCANCER

Lång väntetid på SÄS

Tiden är livsviktig - ändå dröjer det över två veckor från diagnos till behandling av kvinnors bröstcancer i fler än hälften av landets landsting. Det visar en undersökning av Cancerfonden. På Södra Älvsborgs sjukhus kan det ta upp till fem veckor.

När det råder misstanke om bröstcancer sker provtagningen snabbt i landstingen, och patienten får också snabbt besked. Men sedan hinner inte tolv av landets 21 landsting påbörja behandlingen inom två veckor. Flera tar ännu längre tid på sig.

Sex landsting uppger att det kan ta mellan fyra och fem veckor. Dessa är Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Västernorrland, Västerbotten och delar av Västra Götaland (Södra Älvsborg och Stenungsund).

– De långa väntetiderna speglar den regionala orättvisa som även tidigare visats inom cancervård och annan sjukvård, skriver några cancerspecialister på DN Debatt idag. Den som råkar bo i ”fel” landsting riskerar att få betydligt sämre vård och omhändertagande, än den som bor i ”rätt” landsting.

Cancerfonden ställer fyra krav för att fler kvinnor som drabbas av cancer får behandling i tid:

  • Landsting med lång väntetid gör en genomlysning tillsammans med regionala cancercentrum för att hitta förklaringar till situationen.
  • De ska sedan redovisa att de vidtagit åtgärder som gör att de kan behandla inom två veckor.
  • Alla regionala cancercentrum utser egna ansvariga för bröstcancerprocessen.
  • Socialstyrelsen nationella riktlinjer kompletteras med mål för väntetider.