Kammarrättens bedömning

Det är sammarbetet med den biologiska mamman och den ursprungliga fosterfamiljen som kammarrättens är osäker på. Den biologiska mamman motsätter sig att barnen placeras i den ursprungliga fosterfamiljen.

Kammarrätten menar att det är viktigt att barnet är placerade i ett familjehem som kan samarbeta med den biologiska mamman.

Tiden som barnet bott i det nya familjehemmet, nära ett och ett halvt år har umgänget fungerat bra mellan den biologiska mamman och familjen.

Den biologiska mamman motsätter sig starkt att barnen placeras hos den ursprungliga fosterfamiljen, Anders och Eva, å andra sidan är rätten medveten om att Eva och Anders upplevs som barnens ”psykologiska” föräldrar eftersom de bott där ända sedan späd ålder tills de var fyra, fem år gamla.

Enligt Kammarrätten så är möjligheterna att uppnå ett väl fungerande samarbete mellan det första familjehemmet och modern ytterst begränsade. Det kan till och med leda till konflikter i framtiden.

Ur ett långsiktigt helhetsperspektiv så är det därför bäst för barnen att barnen nu stannar i det familjehem de nu är i.

Men, säger rätten, man förutsätter att barnen får tillfälle att regelbundet umgås med det första familjehemmet för att kunna ha kvar sin anknytning till det första hemmet som de har en djup relation med.