BORÅS

Reningsverk på gränsen

1:25 min

Reningsverket i Borås är egentligen för litet för att klara stans avlopp, man får anstränga sig för att hålla sig inom utsläppsgränserna. Men det händer också att reningsverket vissa dagar släpper ut mer kväve än tillåtet.

– Fortsätter staden att expandera och utvecklas så kommer vi inte att klara de årsvärden som vi är ålagda att klara, säger Gunnar Peters som är vd på Borås Energi och Miljö.

Borås har vuxit ur sitt reningsverk, kapaciteten räcker helt enkelt inte till och verket ligger ofta på gränsen för vad som är tillåtet att släppa ut av exempelvis kväve i naturen. Och det händer också att reningsverket överskrider gränsvärdena och släpper ut mer. Frågan är om det är ok?

– Vi överskrider ju inte det årsbaserade värdet, säger Peters. Och det är jätteviktigt att vi inte gör det. Men vi kan inte fortsätta att expandera stan och inte ha ett nytt reningsverk.

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för reningsverket och ska se till att de håller sig inom gränsvärdena. Ordförande Heiti Ernits säger att man är medveten om problemet och har påtalat att det behövs ett nytt reningsverk under flera år.

Att miljöpolitikerna inte satt ned foten hårdare och krävt bättring, förklarar Heiti Ernits med den praktiska verkligheten:

– Det är en svårt fråga för hur hård kan man vara, säger han. Hela Borås är ju beroende av reningsverket så vi kan inte stänga ner det.

– Det enda vi kan göra är att påtala hur det är. Och nu har man ju lyssnat och det sker en förändring.

I morgon har kommunstyrelsen frågan om ett nytt reningsverk på sitt bord, förslaget är att bygga ett nytt verk på Sobacken.