BORÅS

Maktkamp i Norrby IF

1:45 min

En maktkamp pågår inom Norrby idrottsförening i Borås. Ordföranden Solveig Kjörnberg känner sig motarbetad av en falang inom klubben och kassören Paavo Väyrynen och har tagit time-out.

– Jag tycker att vår styrelse och vår ordförande fokuserar på fel saker, säger Paavo Väyrynen. Det sägs att hon ska ha koll, och ordning och reda på allt, men det har vi. Fråga revisorerna och titta på vår redovisning.

– Så bra som det är nu har det aldrig varit förut!

Enligt Väyrynen finns det rutiner i klubben som inte varit så bra, men de är justerade och har blivit bättre.

– Däremot har vi ett kansli och en ungdomsverksamhet som inte fungerar som de borde. Det borde styrelsen lägga fokus på i stället.

Väyrynen anser inte att Solveig Kjörnsberg underordnar sig föreningens policy och regler. Ibland är det snabba kast när det gäller att hänga med i ett projekt eller liknande.

– Då måste man ta snabba beslut och kan inte vänta på ett styrelsebeslut, utan titta lite på hur historiken har varit, säger Paavo Väyrynen.

Solveig Kjörnsberg tycker inte att problemen handlar om någon personfråga. I en förening som fungerar på rätt sätt så är det en styrelse som fattar beslut och tar fram sin policy.

– Så är det, säger Kjörnsberg. I den styrelse som nu finns kvar är vi precis eniga. Vi har samma inriktning och vill något positivt med föreningen.

Att någon lämnar styrelsen kan ha olika anledningar. Har någon en annan uppfattning än majoriteten kan man avgå.

– Det tycker jag är det rätta att göra, säger hon. Det händer i många föreningar. Att ta time-out från en styrelse förstår jag mig däremot inte riktigt på.

Hon håller med om att allt inte fungerar som det ska i föreningen, något som bland annat beror på gamla maktstrukturer.

– Det måste vi försöka jämka ihop. Men det måste också vara ordning och reda. Ska vi kunna utveckla klubben och få fler sponsorer måste vi vara en respektabel klubb. Men det finns de som tvekar till det idag.