VÅRGÅRDA

Avslag för kristen gymnasieskola

Den kristna fristående gymnasieskolan Flora Dekor i Hol i Vårgårda får avslag av Skolinspektionen om att starta ett naturbruksprogram. Ett av skälen är att skolan inte redogjort för om de kristna inslagen i utbildningen är frivilliga.

Enligt skollagen får så kallade konfessionella inslag förekomma i den del av utbildningen som inte utgör undervisning, och deltagandet i konfessionella inslag ska då vara frivilligt.

Ett annat skäl till att Flora Dekor får avslag för sitt naturbruksprogram är att skolan inte kunnat visa att den kommer att få tillräckligt många elever.

Skolinspektionen gör också bedömningen att skolan inte kommer att kunna ge eleverna tillgång till skolbibliotek, enligt de krav som skollagen ställer.