Många frågetecken när största investeringen beslutas

1:40 min

Det finns många frågetecken när Borås i dag tar det i särklass största investeringsbeslutet någonsin.  Det kan bli problem med både buller och lukt när kraftvärmeverk och avloppsreningen flyttar ut till Sobacken.

Idag väntas en enig kommunstyrelse i Borås rekommendera att kommunfullmäktige senare säger ja till kommunens i särklass största investring någonsin, 2,4 miljarderssatsningen på ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk söder om Borås.

Utredningen har varit omfattande och remissinstanserna är generellt sett positiva.

Men det finns frågetecken, säger Borås stadsbyggnadschef, Tomas Rossing.

– Det kan bli problem med buller och stoftpartiklar men vi tror att det ska gå att lösa, säger Tomas Rossing, stadsbyggnadschef i Borås.

Stadsbyggnadskontoret varnar för buller och luktproblem. Det gör Miljökontoret också. Illaluktande luft kan gå genom kraftvärmeverkets förbränning men luktreduktion blir sannolikt relativt begränsad eftersom luften inte kan samlas upp vid alla källor, skriver man. Men miljöchefen Leif Schöndells allmänna åsikt är positiv.

– Det är ju positivt att man frigör Norrby från den här verksamheten, säger Leif Schöndell, miljöchef i Borås.

Ytterligare en kritisk synpunkt framkommer i remissvaren: Det blir trångt, säger stadsbyggnadschefen Tomas Rossing.

– Ytorna vid Sobacken blir i princip fulltecknade när man flyttar dessa verksamheter till platsen.