Drotz vill låta skattebetalarna betala för Djurparken

Låt Borås Djurpark bli en del av den kommunala förvaltningen så att den drivs med skattemedel och inte som idag, delvis med bidrag från elnätskunder och parkeringsbetalare. Det tycker det Kristdemokraternas förra kommunalråd Karl-Gustav Drotz.

Borås Djurpark, som drivs med stora underskott, ingår i en kommunal koncern där flera vinstgivande kommunala bolag också ingår.

Medel flyttas skattefritt mellan bolagen.

Karl-Gustav Drotz ansluter sig därmed till tidigare kritiker, bland annat affärsmän som för en månad sedan anklagade kommunen för att bryta mot El-lagen.

Under sina tidigare fyra år som kommunalråd reste han dock inte något sådant här förslag.

Borås nuvarande kommunstyrelseordförande, Ulf Olsson, sa för en månad sedan här i Radio Sjuhärad att Borås Elnät trots allt har en låg taxa och att det gynnar nätbolagets kunder som huvudsakligen finns i Borås tätort. Samtidigt kan skatten hållas nere och därmed gynnas även ytterområdena som måste använda sig av dyrare nätbolag.

Skulle Borås Djurpark bli en del av den kommunala förvaltningen så blir det skattebetalarna som måste gå in och täcka förlusterna i Djurparken för någonstans måste pengarna tas.