P4 Sjuhärads granskning ger satsning på skolor

I höst gör räddningstjänsten i Södra Älvsborg en satsning för att öka brandsäkerheten i skolorna. Bakgrunden är bland annat den granskning av bristande brandsäkerhet i skolorna som P4 Sjuhärad gjorde i våras.

Granskningen visade bland annat att 7 av tio skolor hade bristfälliga larm, utrymningsvägar eller både och, samt att skolor som fått påpekanden inte åtgärdade felen.

Granskningen visade också att det fanns mer att önska när det gäller hur ofta räddningstjänsten gör tillsyn på skolorna, en del skolor hade inte haft besök av räddningstjänsten på flera år.