BORÅS

Borås it-avdelning underkänns - kan komma att läggas ner

1:38 min

Borås kommun har dragits med stora datorproblem under drygt tio års tid, inte minst ute på skolorna. Den borgerliga alliansen föreslår nu att datadriften tas från kommunen, och läggs ut på ett privat företag.

Lång tid att logga in, system som inte fungerar med varandra och datorer som överhuvudtaget inte fungerar.
Dataproblemen inom Borås stad är många och har funnits i många år - nu anser den borgerliga alliansen att det räcker.

– Vi har försökt att lappa och förbättra, men det har inte gett tillräckligt bra resultat. Nu har det blivit ett lappverk som inte fungerar alls i kommunen, så nu måste vi ta ett helhetsgrepp, säger Morgan Hjalmarsson (FP) som idag föreslog att kommunens hela datadrift läggs ut på ett privat företag

Förslaget skrevs för hand
När Hjalmarsson lade fram sitt förslag inför kommunstyrelsen blev det en lång diskussion där flera av stans högsta politiker kunde själva vittna om problemen. 
Han gjorde problemen extra tydliga genom att skriva sitt förslag för hand på ett papper - just för att vara säker på att få med det till mötet utan att behöva vara beroende av varken dator eller skrivare.

Att något måste göras är samtliga partier överens om. Däremot är det olika meningar om Folkpartiets förslag att privatisera it-avdelningen. Exempelvis är Miljöpartisten Tom Andersson emot det.

– Vi vill se över det här först. Att kategoriskt från början säga att vi ska outsoursa hela systemet är inte genomtänkt.

Hur ser du på att det varit problem under så lång tid? Kan kommunens it-avdelning sköta detta?

– Det beror på vilka medel de fått tilldelade och vilken styrning det varit. Man har inte tilldelat rätt medel och man har inte haft någon politisk styrning på den här enheten, säger Tom Andersson (MP).

Långt ifrån avgjort
Morgan Hjalmarsson som la förslaget om outsoursing ville dock inte att diskussionen i kommunstyrelsen idag skulle stranda på grund av oenigheter om privatisering eller ej.
Det viktiga är att något görs, och han är inte främmande för att kommunens dataavdelning är med och förmulerar hur datasystemet ska utformas i slutändan.