BORÅS BUDGET 2012

Fler förskolor och sommarjobb

1:32 min

De största satsningarna i Borås budget för nästa år blir tre nya förskolor och sommarjobb till alla gymnasieungdomar. Dessutom ställde kommunledningen sig bakom ett nytt kraftverk på Sobacken.

Socialdemokraternas kommunalråd Ulf Olsson 2012 års budget som en budget med ansvar.

– Det finns ett antal områden som är viktiga. Det första är att vi fortsätter att ha en god ekonomisk balans, det andra att vi fredar grundskolan från effektiviseringskrav. Vi gör en satsning: alla ungdomar ska 2012 få sommarjobb, och det blir 1100 sommarjobb totalt sett.

Dessutom ska äldre ungdomar också erbjudas kortare sysselsättning för att motverka ungdomsarbetslösheten.

Fler förskolor...
Ett annat löfte till ungdomarna är att alla skolelever, från fristående såväl som från kommunala skolor, ska få gratis skolskjuts.

Tre nya förskolor, på Hestra, i Frufällan och i Brämhult prioriteras också för att minska gruppstorlekarna inom barnomsorgen.

Tidigare har de rödgröna också berättat att man ska satsa kommunala medel för att utreda hur snabbtågsförbindelsen Götalandsbanan ska dras mellan Bollebygd och Borås.

...och mer mark
Kommunen tänker också återigen börja köpa in mark för framtida industrisatsningar, men Ulf Olsson hade gärna sett fler satsningar.

– Hade det ekonomiska läget i världen sett annorlunda ut så är det klart att vi gärna hade velat satsa mer på grundskolan,