VÅRD

Vården maktlös inför självmordsbenägna

1:22 min

Trots att många självmordsbenägna tar kontakt med psykiatrin på SÄS så begår de ändå självmord. En person i månaden tar sitt liv trots kontakt med vården och detta är något som vården anser att man måste acceptera.

En person i månaden tar livet av sig av dem som varit i kontakt med psykiatriska mottagningen på SÄS, visar en kartläggning som redovisas i Aftonbladet.

– En analys av statistiken ger ingen anledning till att tro att det här skulle vara en oroande sak, verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin - Bengt- Arne Andersson som inte tycker att situationen är allvarlig.  

Alla självmord som begås av patienter som varit i kontakt med psykvården ska Lex Maria anmälas av den aktuella avdelningen om självmordet inträffar inom ett år från att det haft kontakten med vården.

Mellan 2006 och 2010 har 59 fall anmälts på SÄS varav 56 var i kontakt med öppenvård och 3 i sluten vård.
Men att de 56 borde ha lagts in på sluten avdelning är inte säkert enligt Bengt Arne Andersson.

– Vi hittar inget i materialet och den analys som gjorts att i ett enda fall noterat att det skulle vara lämpligt att personen skulle lagts in  för att förhindra självmordet, säger Bengt-Arne Andersson, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin.

Han och psykiater Per Anders Abrahamsson pekar också på vikten att det inte får bli för lätt att tvångsvårda en patient.

– Det handlar både om den personliga integriteten och en rättsäkerhetsaspekt. Ett sådant samhälle vill vi inte ha. Det är en balansgång, säger Andersson.