SJUHÄRAD

Färre platser för ensamkommande flyktingbarn

1:03 min

Sjuhäradskommunerna sänker nu ambitionsnivån när det gäller att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Efter att Sjuhäradkommunerna misslyckats med att få fram det antal platser man förbundit sig till, så skrivs nu avtalet med Migrationsverket om. 

P4 Sjuhärad har tidigare berättat att det har varit svårt för kommunerna i Sjuhärad att leva upp till det avtal man skrivit med Migrationsverket, om att ställa upp med 21 platser för ensamkommande flyktingbarn.

Igår träffade kommunerna länsstyrelsen och Migrationsverket, ett möte som resulterade i att ambitionsnivån sänktes rejält. Istället för 21 platser för ensamkommande flyktingbarn förbinder sig nu kommunerna bara till de 12 platser de redan har lyckats få fram. Kommunalrådet Lena Palmén är självkritisk och menar att man uppenbarligen inte gjort tillräckligt.

– Nej, det har vi uppenbarligen inte gjort. Vi har inte lyckats fullt ut, men både länsstyrelsen och Migrationsverket inser varför vi inte har gjort det. Det är inte helt enkelt, vi har inte hittat boenden som passar för barnen, säger Lena Palmén.

Vad är det stora problemet?
– Som jag sagt tidigare så är bostadsbristen ett bekymmer, för det ger oss inte möjligheten att ordna permanenta boenden för barnen sedan, i vanliga lägenheter. De finns knappt idag.