Barnläkare friades för spädbarnsdöd

1:44 min

Den narkosläkare som stått åtalad för dråp på ett spädbarn på Astrid Lindgrens barnsjukhus friades idag av Solna tingsrätt. Rätten menar att det inte går att bevisa att ett brott har begåtts.

Rättsprocessen mot läkaren har pågått i två och ett halvt år och rönt stor uppmärksamhet.
Hon har stått åtalad för att ha gett en döende fem månader gammal flicka en dödlig dos av läkemedlet tiopental under vården av flickan i livets slutskede.

Advokat Björn Hurtig från Borås tycker att domen idag är tydlig.

– Jag tycker framförallt att rätten på ett konkret sätt tydliggör var bristerna (i bevisningen) ligger. Det är inte styrkt att min klient gett tiopental, analysresultatet är inte tillförlitligt och det kan inte uteslutas att det kan finnas andra förklaringar.

Mycket av debatten kring det här fallet har kommit att handla om gränsdragningen vad en läkare får och inte får göra när det gäller att lindra smärta och ångest i livets slutskede.
Men domstolen poängterar själv i en kommentar till domen att det inte är det fallet har handlat om. För oavsett om barnet ändå skulle ha dött inom en mycket kort tidsrymd, så hade det handlat om dråp om det hade bevisats att läkaren hade gjort det hon anklagats för.

Advokat Björn Hurtig berättar att han har fått många reaktioner från läkare kring det här fallet.

– Min mailbox har varit full med reaktioner från läkare som ställt sig frågan om vad man får och inte får göra i livets slutskede. Men, det är inte vad det här handlat om.