BORÅS

Allt större barngrupper i förskolan

Trots att tre nya förskolor skall byggas i Borås nästa år, ser problemen med stora barngrupper ändå ut att fövärras. I stadsdel Öster behöver omkring 200 barn plats fram till mars 2012.

– Jag blir förstummad, jag kan inte förstå hur politikerna har tänkt. De måste ju öppna fler ställen!

Det säger förskolläraren Marcus Hamnebo, som arbetar på Södergårdens förskola på Trandared i stadsdel Öster.

– Det här måste ju prioriteras i pengar. För det kommer kosta mer i slutändan om barnen inte får sina behov tillgodosedda i förskoleåldern, fortsätter Marcus Hamnebo.

Södergården på Trandared är bara ett av flera exempel där barngrupperna är stora. När Marcus Hamnebo började jobba för 13 år sedan var det 17 barn i varje grupp. Och någonstans där bör det ligga, menar han. Idag är de 22 och ska bli 24.

Bara i stadsdel Öster väntar omkring 200 barn på att få komma in i förskolan. Eftersom läget redan nu är pressat tvingas personalen sänka ambitionsnivån och bara göra det mest grundläggande, säger Marcus Hamnebo.

– Du kan inte ha några ambitioner att arbeta med matematik eller språkutveckling, som vi har åläggande att göra. Utan du får se till att rutinerna flyter, att alla barn är glada och leker med varandra. Det är den nivån man får lägga det på.